Aurimas

Švietimo kokybės įvertinimas Šalčininkų rajone

Švietimo kokybės įvertinimas Šalčininkų rajone

Parašyti šia tema paskatino mūsų rajono savivaldybės išspausdintas straipsnis „Švietimas Šalčininkų rajone: kasdienybė, pasiekimai ir lūkesčiai“. Mano manymu, tokia švietimo apžvalga yra netinkama ir ji neįvertina rajono švietimo kokybės. Vertinant mūsų rajono švietimą, vienas rodiklių turėtų būti brandos egzaminų rezultatai. Šiame straipsnyje noriu trumpai apžvelgti Šalčininkų rajono brandos egzaminų rezultatus…

Mažiau žodžių – daugiau statistikos

Šiandien bus mažiau teksto, daugiau statistikos. Apačioje pamatysite keletą Vilniaus regiono savivaldybių ekonominių rodiklių. Norėjau, kad tų lentelių būtų daugiau, bet deja, neįmanoma mūsų savivaldybės tinklalapyje rasti jokios statistikos ir tyrimų, todėl tenka remtis tik Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos darbo biržos duomenimis. Todėl jūsų dėmesiui pateikiu nedarbo, vidutinio mėnesinio…

Tiesioginių užsienio investicijų stoka Šalčininkų rajone

Tiesioginių užsienio investicijų stoka Šalčininkų rajone

Šiandien norėčiau išsakyti savo nuomonę apie dar vieną opią mūsų rajonui problemą, kuriai skiriama per mažai dėmesio. Tai tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų nauda yra aiški – naujos ir geriau apmokamos darbo vietos, surenkami mokesčiai į valstybės biudžetą. Deja, tačiau nagrinėjant tiesiogines užsienio investicijas Šalčininkuose, statistika „kandžiojasi”. Lietuvos statistikos…