Švietimo kokybės įvertinimas Šalčininkų rajone

Švietimo kokybės įvertinimas Šalčininkų rajone

Parašyti šia tema paskatino mūsų rajono savivaldybės išspausdintas straipsnis „Švietimas Šalčininkų rajone: kasdienybė, pasiekimai ir lūkesčiai“. Mano manymu, tokia švietimo apžvalga yra netinkama ir ji neįvertina rajono švietimo kokybės. Vertinant mūsų rajono švietimą, vienas rodiklių turėtų būti brandos egzaminų rezultatai. Šiame straipsnyje noriu trumpai apžvelgti Šalčininkų rajono brandos egzaminų rezultatus…